Masterplan

Aanleiding

In april 2019 hebben de Orde der Dominicanen, de Stichting Dominicanenklooster Zwolle en HMO een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel: het opstellen van een Masterplan voor de renovatie en transformatie van het klooster.

Inhoud

Het Masterplan gaat in op het onderhoud van het klooster en de mogelijkheden voor verduurzaming van het gebouw. Ook de duurzame exploitatie is een aandachtspunt: zorgen voor voldoende inkomsten dus. Al die punten komen terug in het Masterplan. In het Masterplan staat kort gezegd wat er gaat gebeuren in de transformatie van het klooster, hoe dat gaat gebeuren en wat dat gaat kosten.

Uitgangspunten

Het gedachtegoed van de Orde der Dominicanen is leidend bij de veranderingen in het klooster. Dat betekent concreet dat we de respecteren dat de volgende functies blijven bestaan:

- Voortzetten van de Dominicaanse geloofsgemeenschap
- De bewoning in bezield verband
- Het aanbod van een inhoudelijk programma (lezingen, cursussen)