Masterplan

Aanleiding

In april 2019 hebben de Orde der Dominicanen, de Stichting Dominicanenklooster Zwolle en HMO een samenwerkingsovereenkomst getekend. De aanleiding was dat de Stichting concludeerde dat een duurzame rendabele exploitatie in eigen beheer niet mogelijk bleek, mede ook vanwege de investeringen die in het gebouw moeten worden gedaan. Het doel van de samenwerking: komen tot een toekomstbestendige invulling, renovatie en verduurzaming van het vastgoed.

In het kort

De kern van het Masterplan voor de transformatie van het Dominicanenklooster bestaat uit de volgende 4 punten.

1. Wonen, werken, verblijven

Het plan dat HMO verder gaat uitwerken is een combinatie van de functies wonen, werken en verblijven. Hiervoor is een casco renovatie en verduurzaming nodig. De renovatie wordt gefaseerd uitgevoerd, naar verwachting per vleugel. Bij de renovatie worden ook de installaties vernieuwd.

2. Flexibel ruimtegebruik

HMO kiest voor een hybride vastgoedmodel. Dat betekent dat ruimtes geschikt moeten zijn voor diverse functies. Dus: een woonruimte moet eenvoudig te veranderen zijn in een kantoorruimte, en andersom. Dat zorgt voor flexibiliteit. Je kunt het gebouw dan aanpassen aan de eisen van de tijd.

3. Nieuwe vastgoed-BV

Nu is de Orde eigenaar van het vastgoed (kerk en kloostercomplex). De Stichting doet het onderhoud en beheer van het complex. Dat gaat veranderen. HMO is bereid om de rol van de Orde over te nemen als eigenaar van het vastgoed, met uitzondering van het Adema-orgel in de kerk (dat blijft eigendom van de Orde). Hiervoor wordt een nieuwe vastgoed-BV opgericht. De rol van de Stichting verandert van beheerder naar één van de huurders van het klooster.

4. Dominicaanse pijlers

De Orde zal erop toezien dat de 3 Dominicaanse pijlers in acht worden genomen. Dit betreft het voortzetten van de Dominicaanse geloofsgemeenschap, de bewoning in bezield verband en het aanbod van een inhoudelijk programma (lezingen, cursussen, concerten e.d.).

Download

Download de publieksversie van het Masterplan in pdf.