Nieuws

Masterplan vastgesteld

In februari is het Masterplan voor de transformatie van het Dominicanenklooster vastgesteld. Dat betekent dat HMO verder kan met de uitwerking van de plannen. Bovenstaande afbeelding geeft een mogelijke functie weer voor de zolderruimte. Lees meer.

Samen werken aan het Dominicanenklooster

De Stichting Dominicanenklooster, de Orde der Dominicanen en HMO: hoe verhouden ze zich tot elkaar? En wie doet wat? We horen daar regelmatig vragen over. René Buysrogge, voorzitter van de Stichting Dominicanenklooster, legt het helder uit in het parochieblad.

“De organisatie verandert komend jaar in verband met de komende transformatie van het klooster. Omdat een duurzame rendabele exploitatie in eigen beheer niet mogelijk bleek (mede ook vanwege de investeringen die in het gebouw moeten worden gedaan), zal het klooster gerenoveerd, verbouwd en verduurzaamd worden. Een traject dat de Orde en de Stichting hebben ingezet, samen met Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO).

In de overeenkomst met HMO is vastgelegd dat de toekomstige exploitatie van het gehele complex passend zal moeten zijn binnen het Dominicaans gedachtengoed. En dat drie belangrijke pijlers in stand moeten blijven. Die drie pijlers zijn de geloofsgemeenschap, de programma's en de bezielde bewoning in het klooster.

Te verwachten is dat de Orde de eigendom van het gehele complex zal overdragen aan een vastgoedentiteit, die HMO gaat oprichten, die dan belast zal zijn met het beheer en de exploitatie. De taak van de Stichting zal zich vanaf dat moment beperken tot het bestuur van het rectoraat en de organisatie van de programma's. In de komende maanden zult u meer over deze ontwikkelingen horen.”

Het hele artikel kunt u hier lezen.

Cheque voor Stichting Vluchteling

Het evenement KloosterKoopjes zorgde voor een flinke opruiming van de zolder van het Dominicanenklooster, maar ook voor een mooi bedrag voor Stichting Vluchteling. Op 13 januari name mevrouw Renske Boetje van Stichting Vluchteling de cheque in ontvangst. De stichting besteedt het bedrag aan concrete hulp aan vluchtelingen op de Griekse eilanden.

Veel belangstelling voor KloosterKoopjes

Een rij tot in de Luttenbergstraat: zo groot was de belangstelling voor KloosterKoopjes, de opruiming van de zolder van het Dominicanenklooster. Ruim 1.400 mensen namen een kijkje en veel mensen gingen met een leuke vondst weer naar buiten.
Foto: Rutger Heijmerikx

Het dak op

Monumentenwacht heeft een inspectie gedaan van het gebouw. Projectleider Hilde van Werven van HMO en directeur Peter Pot van het Dominicanenklooster gingen mee het dak op. Monumentenwacht onderzoekt welk onderhoud op korte termijn noodzakelijk is en stelt een meerjarenonderhoudsplan op. De uitkomsten nemen we mee in het Masterplan.