Toekomst

Een toekomstbestendig klooster

In april 2019 hebben de Orde der Dominicanen, en de Stichting Dominicanenklooster Zwolle samenwerking gezocht met HMO. De aanleiding was dat duurzame, rendabele exploitatie in eigen beheer voor de Dominicanen niet mogelijk bleek, mede vanwege de investeringen die in het gebouw moesten worden gedaan. Het doel van de samenwerking met HMO is om een toekomstbestendige invulling, renovatie en verduurzaming van het kloostercomplex te realiseren.

In het kort

De kern van de transformatie van het Dominicanenklooster bestaat uit onderstaande vier punten.

1. Wonen, werken, verblijven

In het klooster blijven de functies wonen, werken en verblijven van toepassing. Hiervoor is een casco renovatie en verduurzaming nodig. Bij de renovatie worden ook alle verouderde technische installaties vernieuwd.

2. Flexibel ruimtegebruik

HMO kiest voor een hybride vastgoedmodel. Dat betekent dat ruimtes geschikt moeten zijn voor diverse functies. Dus: een woonruimte moet eenvoudig te veranderen zijn in een kantoorruimte, en andersom. Dat zorgt voor flexibiliteit. Je kunt het gebouw dan aanpassen aan de eisen van de tijd.

3. Nieuwe vastgoed-BV

HMO is eigenaar en beheerder van het vastgoed. De rol van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle verandert van beheerder naar één van de huurders van het klooster.

4. Dominicaanse pijlers

Bij de transformatie worden de 3 Dominicaanse pijlers in acht genomen: het voortzetten van de Dominicaanse geloofsgemeenschap, de bewoning in bezield verband en het aanbod van een inhoudelijk programma (lezingen, cursussen, concerten e.d.).